1. Kontaktoplysninger

Jysk Vandteknik ApS
Lundagervej 112
8723 Løsning
CVR nr.: 2942 7410
E-mail: info@jvt.dk
Tlf: +45 3210 7010

2. Anvendelse

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Jysk Vandteknik ApS (herefter benævnt ”JVT”) finder anvendelse på alle aftaler om levering af materiel, herunder levering af tekniske systemer, komponenter, reservedele og andre fysiske varer, som indgås mellem JVT og JVT´s kunder (herefter benævnt ”kunden”). Fravigelse af salgs- og leveringsbetingelserne, f.eks. i form af kundens indkøbsbetingelser, kan alene ske ved skriftlig accept fra JVT.

3. Aftaleindgåelse

Tilbud afgivet af JVT bortfalder 60 dage fra afgivelsesdatoen. Afgivne tilbud kan dog til enhver tid af JVT tilbagekaldes eller ændres. Afgivne tilbud er først forpligtende for JVT, når JVT ved ordrebekræftelse har accepteret kundens ordre.

4. Betalingsbetingelser

I vores webshop kan der betales med følgende kort: Visa, Dankort og Mastercard. Vi trækker først beløbet på din konto, når varen sendes, eller er klar til afhentning.

5. Fragt 

JVT bestræber sig på, at pakker bliver afsendt samme dag (såfremt ordren er indgået inden kl. 11:00 på en hverdag). Pakker leveres under normale omstændigheder inden for 1-3 hverdage. Som udgangspunkt er der kun levering i Danmark.

Pakker op til 15 kg. sendes med dao.

Pakker fra 15 kg op til 1000 kg. afsendes med Danske Fragtmænd, som minimum på halv palle, eller af JVT selv.

Fragt omkostningerne varierer efter vægt og valg af leveringsmetode, Kunden betaler den fragtsats, der passer ordren, medmindre andet står skrevet.

dao:

dao med omdeling til privat adresse i DK.

dao til pakkeshop i DK.

Danske Fragtmænd:

1/2 palle 0-400 kg. (brofaste øer).

1/1 palle 400-800 kg. (brofaste øer).

Afhentning:

Det er altid muligt at vælge gratis afhentning af produkter på JVTs adresse i Løsning.

De tilgængelige fragtmetoder for ordren kan ses ved checkout.

6. Levering

Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Inco terms. Er der ikke aftalt en leveringsklausul, skal levering ske Ex-Works Lundagervej 112, 8723 Løsning. JVT kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer, medmindre andet er aftalt.

Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til pkt. 10.3 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes kundens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvormed det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

Hvis JVT ikke leverer det aftalte i rette tid, og dette skyldes uagtsomme forhold hos JVT, skal kunden ved skriftlig meddelelse til JVT fastsætte en sidste rimelig frist for levering og heri angive, at aftalen agtes ophævet, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering herefter ikke finder sted inden for den angivne frist, er kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til JVT at ophæve aftalen.

Hvis kunden herefter hæver aftalen, har kunden krav på erstatning fra JVT for de meromkostninger, der er påført kunden ved anskaffelse af tilsvarende materialer fra anden side, dog maksimalt 10 % af fakturaprisen for den del af leverancen, der er forsinket.

Såfremt kunden ikke ophæver aftalen, har kunden ikke ret til erstatning som følge af JVT´s forsinkelse. Kunden kan ikke ud over det anførte gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor JVT som følge af forsinkelse.

7. Priser

Medmindre andet er anført, er alle priser opgivet i danske kroner og inklusiv moms og eksklusiv fragt. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er dagspriser. Ændrede priser fra underleverandører samt ændringer i offentlige afgifter, toldsatser, valutakurser, råvarepriser, og lignende kan medføre regulering af priserne på leveringsdagen.

8. Fortrydelsesret/Returnering

Kunden har fuld returret.

 • Ønsker du at returnere en vare, skal du give besked herom og sende den retur inden for 14 dage efter modtagelsen.
 • Varen skal være ubrugt og i original og ubeskadiget emballage.
 • Hvis JVT skønner, at varen ikke er i ubrugt stand, da hæfter kunden for en evt. værdiforringelse.
 • Ved fortrydelse af købet betales beløbet tilbage til samme betalingskort, hvorfra købet er foretaget, dog inden for en frist på 14 dage.
 • Kunden står selv for betaling af fragten ved returnering. Samt er ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Kunden bærer risikoen for varen til tidspunktet for varens levering hos JVT.
 • Hvis kunden vælger at returnere en vare, tilbagebetales købsbeløbet til kunden. I tilfælde af en værdiforringelse, som kunden hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
 • JVT kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre kunden inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.
 • Returnering af varer skal sendes til adressen i kontaktoplysninger i punkt 1 eller via vores returportal.

8.1 Returformular

https://return.shipmondo.com/jysk-vandteknik

Kunden skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

9. Ejendomsforbehold

Alt materiel, der leveres af JVT, forbliver JVT´s ejendom, indtil betaling af samtlige beløb vedrørende leverancen, herunder alle renter og omkostninger, er lagt fuldt ud.

10. Reklamation

Købet er dækket af den danske købelov (LBK nr 140 af 17/02/2014), og der ydes 24 mdr. reklamation på alle produkter.

Reklamationer skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold efter, at manglen er eller burde være kommet til kundens kendskab. Undlader kunden at reklamere rettidigt, fortabes retten til at gøre manglen gældende, herunder bl.a. til at kræve afhjælpning.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder dette, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

10.1 Ansvar for mangler

Kunden er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage undersøgelse heraf med henblik på konstatering af manko eller andre synlige fejl. Reklamation skal ske inden 6 mdr. fra levering. I modsat fald er kunden afskåret fra at gøre mangels indsigelser gældende.

Afhjælpning sker efter JVT´s eget valg enten hos kunden, hos JVT eller på det sted, hvor materiellet/udstyret befinder sig/er installeret. Kunden er efter ønske fra JVT forpligtet til for egen regning og risiko at returnere mangelfuldt materiel til JVT med henblik på afhjælpning. Returnering af materiel til kunden efter afhjælpning sker for JVT´s regning og risiko

JVT har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at afhjælpe udover det anførte, jfr. i øvrigt pkt. 11.4.

10.2 Fragtomkostninger ved reklamation

Er reklamationen berettiget, refunderer JVT naturligvis (rimelige) fragtomkostninger.

Varen returneres til adressen i kontaktoplysninger i pkt. 1.

Inden varen returneres, skal kunden kontakte JVT på telefon eller mail, for at få tilsendt et reklamations-skema. Dette skal udfyldes så detaljeret som muligt.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage. Det vil blive aftalt for den enkelte sag, hvad og hvordan fragt bliver refunderet.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

10.3 Ansvarsfrihed

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valuta- restriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10.4 Foranstaltninger ved risiko for skade

Såfremt mangelfuld levering af materiel, giver risiko for skade og dermed kræver umiddelbare foranstaltninger, er kunden forpligtet til at foretage sådanne foranstaltninger, der kræves for at forhindre eller begrænse skaden, medmindre JVT selv umiddelbart kan foretage dette. Kunden har ikke krav på godtgørelse fra JVT for de nødvendige omkostninger, som foranstaltningerne har medført.

12. Serviceaftaler

Serviceaftaler er omfattet af betingelserne for abonnement-ydelser i pkt. 11.

JVT tilbyder serviceaftaler på følgende anlæg:

 • Hydro@Home. 
 • Delta Talent.  
 • Ecowater Greenline NG
 • Ökosoft North star

Der vil i visse situationer være mulighed for at udføre service på alternative anlæg efter aftale, for at høre mere kontakt da via mail jf. kontaktoplysningerne punkt 1. 

12.1 Servicekontraktens omfang

For opstart af en aftale skal en af følgende være opfyldt:

 • Der skal inden for de sidste 3 måneder være udført et service af anlægget, der er udført af vores teknikere. Her kontrolleres det, at installationen lever op til gældende regler, samt at tilstanden af anlægget er funktionel og acceptabel
 • Der skal inden for de sidste 3 måneder have været lavet en opstart af et nyt anlæg af vores teknikere 

Hos JVT tilbyder vi  forskellige serviceaftaler: 

Aftalerne løber et år efter fakturering, hvorefter der faktureres for det næstkommende år.

12.1.1 Sikkerhed, Garantiaftale (Tilgængelig for Hydro@Home og Delta Talent)

Med denne aftale skal du selv stå for serviceringen af dit anlæg. Vi sender en reminder, når det er ved at være tid til service og sender de nødvendige materialer til et service hjem til dig. 

Et service består af følgende;

 • Gennemgang af installationen af anlægget
 • Generel kontrol af funktioner
 • Tømning og rengøring af saltkar
 • Rensning med DeltaClean
 • Test og justering af vandhårdheden før og efter anlægget

I forbindelse med fejl kan det være nødvendigt, at forbrugeren er behjælpelig med fejlfinding, måling af hårdhed, sætte anlægget i bypass, sende billeder eller lignende, under instruktion fra os. 

12.1.2 100% Sikret, Garantiaftale og serviceaftale (Tilgængelig for Hydro@Home og Delta Talent)

Med en garanti- og serviceaftale får du et årligt serviceeftersyn af dit blødgøringsanlæg, og med aftalen forlænges garantien, som beskrevet i garantiaftalen.

Det årlige service er et fysisk besøg af en JVT tekniker, der omfatter:

 • Service af anlægget
 • Arbejdsløn og kørsel i forbindelse hermed
 • Udskift af sliddele efter behov
 • Fri leverance af bestilt salt og tilbehør

Aftalen løber et år efter fakturering og afsluttes med et servicebesøg, hvorefter der faktureres for det næstkommende år

Skulle der opstå fejl på anlægget imellem servicebesøgene, vil dette også være omfattet af garantien. I forbindelse med fejl, kan det være nødvendigt, at forbrugeren er behjælpelig med fejlfinding, måling af hårdhed, sætte anlægget i bypass, sende billeder eller lignende, under instruktion fra JVT. 

12.1.2 Serviceaftale (Tilgængelig for Ecowater Greenline)

Ét årligt servicebesøg der vil blive udført af JVTs eget personale eller en instruereret servicepartner.

Servicebesøget omfatter:

–                     Arbejdsløn og kørsel i fobindelse hermed    

–                     Alle alm. sliddele (plugs, o-ringe, klorsonde og pakninger)  

–                     Generel kontrol af funktioner

–                     Rengøring / Desinficering af saltkar             

–                     Rensning af resin med NeatWork                

–                     Test og indstilling af vandhårdhed før og efter anlæg          

–                     Udfærdigelse af servicerapport med alle nødvendige data.

Der vil være mulighed for fragtfri leverance af produkter (salt leverance) ved servicebesøget, jfr. pkt. 12.

Der vil ud over det fysiske servicebesøg være fri onlinesupport / telefonisk support i JVTs åbningstid.

Garantien bliver forlænget på følgende måde fra købsdatoen:

–                     2 års fuld garanti

–                     3 års garanti på elektronik/elektroniske enheder

–                     10 års garanti på resin tank og salt beholder

Du vil ved fakturering modtage et JVT fordelshæfte med en kode til JVT’s fordelsside med rabatter, se mere

12.2 Servicekontraktens dækning

I servicekontrakten indgår 1 årligt service. Transportgebyr samt ekstra kørsel i forbindelse med ikke-brofaste øer er ikke inkluderet og vil blive faktureret særskilt efter service.

Ekstra besøg vil blive faktureret; arbejdstimer og kørsel efter vores gældende takster. JVT yder ikke service uden for Danmark.

Som udgangspunkt ligger servicebesøg inden for almindelig arbejdstid, medmindre andet er aftalt.

Garantien eller serviceaftaler omfatter ikke fejl i forbindelse med installation og opstart af anlæg, der er forsaget af andre end JVT.

Forgæves kørsel i forbindelse med aftalt servicebesøg vil blive faktureret for 1 x kørsel efter gældende takst.

Kontrakten faktureres ved opstart og afsluttes årligt med et servicebesøg, herefter vil denne blive genfornyet automatisk og faktureret. Betalingsbetingelser: 8 dage netto. Garantien bortfalder ved manglende betaling.

Garanti er kun gældende såfremt:

1. Kunden sørger for, at anlægget er installeret efter gældende forskrifter (vand, el og afløb).

2. Kunden sørger for, at vand og el aldrig afbrydes.

El: Må aldrig afbrydes i mere end 48 timer ad gangen, da anlægget har en 48 timers backup.

Vand: Hvis vandværket lukker for vandet, kan der risikeres, at der kommer skidt ind i systemet. Dette er ikke dækket af garantien. Dette kan afhjælpes en del ved at installere et forfilter.

3. Kunden sørger for, at der altid er påfyldt salt, og at dette er godkendt af JVT.

4. Anlægget er opsat i Danmark.

Garantien er underlagt betingelsen om, at JVT-godkendte salttabletter anvendes, eller et regenereringssalt af samme type (EN973A godkendt) og tilsvarende kvalitet.

Der må ikke anvendes klorholdigt salt.

Ved alle servicebesøg vil installationen af anlægget blive efterset, hvis denne er mangelfuld i forhold til gældende lovgivning, vil dette blive udbedret og faktureret.

JVT hæfter ikke for tab/skader forårsaget af, at anlægget har været helt eller delvist ude af drift, uanset årsag.

Servicekontrakten omfatter ikke skader forårsaget af:

–          Frost, misligholdelse, brand, hærværk, lynnedslag, vandskade eller andre udefrakommende årsager, der har skadelige virkninger på blødgøringsanlægget.

–          Forkert indstillet ur eller styring.

–          Uvilje til selv at forsøge at genstarte blødgøringsanlægget efter JVT’s anvisninger.

–          Uvilje til at være behjælpelig ved anlægget ved telefonisk support.

–          Fejlagtig betjening eller indgreb foretaget af usagkyndig.

–          Fejl påført blødgøringsanlægget udefra.

–          Tvivl om korrekt vandforbrug.

I disse tilfælde vil kunden blive faktureret for arbejdstimer og kørsel efter vores gældende takster.

Hvis kunden ikke selv bliver kontaktet af JVT for at lave en servicekontrakt, er det kundens ansvar at kontakte os selv i rette tid for at planlægge den periodiske vedligeholdelse og få gavn af garantibetingelserne.

Som udgangspunkt vil kunden blive kontaktet 1 til 2 måneder før sit servicebesøg med et forslag på en servicedato.

12.3 Servicekontrakt opsigelse / ændring

Opsigelsesprocedure: Kontrakten fornyes stiltiende. Kontrakten kan fra begge sider opsiges uden begrundelse med 3 måneders varsel, til udgangen af en periode. Kunden opsiger sit abonnement ved at underrette os skriftligt på e-mailadressen i pkt. 1. JVT kan opsige kontrakten ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, kunden har angivet.

JVT kan fra tid til anden foretage tilføjelser eller ændringer til disse servicekontrakt betingelser. Du er bundet af de forhold, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet kontrakten, medmindre vi underretter dig om ændringer i disse vilkår, og du ikke inden 60 dage fra den dato, hvor e-mailen er sendt, informerer os om, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår (i givet fald vil din kontrakt straks ophøre).

Prisen indeksreguleres én gang årligt, efter indeks oktober måned (Nettoprisindeks 2015=100).

12.4 Servicekontraktens opstart

Første servicebesøg varierer efter alderen på anlægget (fra installationsdatoen eller indflytning ved nybyg) hvis kontrakten tegnes:

–          Indtil 3 måneder efter montering eller indflyt ved nybyg: Dit første servicebesøg vil være et almindeligt service; 12 måneder efter oprettelsen af servicekontrakten, du vil modtage en indkaldelse på mail med datoforslag inden servicebesøget.

–          Mellem 3 og 12 måneder: Dit første servicebesøg vil være et ”Op til dato service”*, 12 måneder efter installationen af anlægget, du vil modtage en indkaldelse på mail med datoforslag inden servicebesøget.

–          Efter 12 måneder: Dit første servicebesøg vil være et ”Op til dato service”*, i den kommende tid efter oprettelse da deadline for første service er overskredet, du vil modtage en indkaldelse på mail med datoforslag inden servicebesøget.

*    ”Op til dato service” omfatter 1 arbejdstime, transporttid. Arbejdstid over 1 time samt reservedele faktureres på regning derudover. Dette service er for at sikre, at anlægget er op til dato, inden JVT står inde for garantien på anlægget.

12.5 Fordele med en aftale

Der vil være mulighed for fragtfri leverance af produkter (salt leverance) ved servicebesøget, jfr. pkt. 12.1

Du vil ved fakturering modtage et JVT fordelshæfte med rabat koder til JVT’s fordelsside med udvalgte produkter til blødgøringsanlæg, se mere her.

13. Persondatapolitik

Ved at benytte www.jvt.dk accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til vores datapolitik, som fremgår af følgende link https://privat.jvt.dk/privatlivspolitik/

Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personlige oplysninger.

13.1 Personoplysninger

JVT har brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder og andre tjenester til dig. Virksomheden indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige.

Vi har som minimum brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

14. Klagemuligheder

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, eller en ydelse kan der sendes en klage til: info@JVT.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk