Hydropure drikkevandsfilter

Vil du have rent drikkevand i køkkenet eller hele huset? Med et Hydropure drikkevandsfilter fjerner du lugt, farve og ubehagelig smag fra dit drikkevand.

Hydropure Drikkevandsfilter med aktivt kul

Kvaliteten af ​​vores drikkevand er god og lever op til de fastsatte standarder. Ikke desto mindre forbliver der altid reststoffer i drikkevandet. Det er rigtigt, at koncentrationerne af reststofferne ikke må udgøre en trussel mod folkesundheden. Det omfatter f.eks. medicinrester, kemiske sprøjtemidler, biocider, PFAS… Postevandet filtreres ekstra ved hjælp af et aktivt kulfilter.

Kiwa
Hydropure drikkevandsfilter

Vil du have rent drikkevand i køkkenet eller hele huset?

Få rent vand i køkkenet ved at få installeret filteret under din køkkenvask. Hvis du foretrækker rent drikkevand i hele huset, så få Hydropure drikkevandsfilteret installeret lige efter vandmåleren eller blødgøringsanlægget.

Fordele ved et Hydropure drikkevandsfilter

 • Dejligt rent drikkevand fra hanen
 • Et drikkevandsfilter fjerner reststoffer fra dit drikkevand
 • Meget mindre PMD og plastikaffald
 • Fjern eller reducer pesticider, PFAS, Klor og andre stoffer
 • Drikkeligt vand uden rester til enhver tid
 • Kompakt og praktisk at bruge
 • Hydropure er det eneste godkendte drikkevandsfilter i Danmark
 • Holdbarhed: 3 år

Unik godkendelse til drikkevand

Hydropure er det eneste drikkevandsfilter, der må monteres direkte på den kolde streng, enten under vasken i forbindelse med et enkelt tappested eller efter vandmåleren. Hydropure er nemlig godkendt til drikkevand, hvilket er et krav, før man må sælge og markedsføre et produkt til brug i forbindelse med drikkevand i den faste VVS installation.

Et ”almindeligt” drikkevandsfilter skal som minimum være fødevare-kontakt-materiale godkendt og må kun monteres på en 3i1 vandhane eller vandautomat.

Kiwa

Hvilke rester fjerner et drikkevandsfilter med aktivt kul?

Et drikkevandsfilter med aktivt kul fjerner forskellige typer rester fra vandet, herunder klor, pesticider, organiske kemikalier, medicinrester, smags- og duftstoffer og nogle metaller. Effektiviteten af ​​fjernelsen af ​​disse stoffer kan variere afhængigt af kvaliteten og typen af ​​anvendt aktivt kul.

01

Radon i postevandet

Når uran henfalder, bliver det til radon – en radioaktiv gas, der hverken har farve, lugt eller smag. Denne gas opløses i vand og ender derfor også i vores drikkevand. Heldigvis reducerer standard vandbehandlingspraksis, opbevaring og distribution koncentrationen af ​​radon i vandet, ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Det skyldes, at når vandet kommer i kontakt med luften, såsom når det strømmer fra hanen, opbevares i vandtårne ​​eller placeres i vandbehandlingsanlæg, fordamper radonet til luften. Radonniveauet i overfladevand er generelt lavere end i grundvandet, fordi gassen frigives til atmosfæren.

02

Ozon i postevandet

På grund af dets gode desinficerende og oxiderende egenskaber bliver ozon i stigende grad brugt til behandling af drikkevand. Organiske forbindelser kan dog altid forblive i drikkevandet. Aktivt kul er den ideelle løsning til at fjerne disse ozonforbindelser.

03

Klor og klorider i postevandet

Klor bruges til at dræbe eventuelle bakterier i drikkevand og til at sikre, at vandet er rent og sikkert at drikke. Selvom der nogle gange bruges alternative desinfektionsmetoder, er det ofte uundgåeligt at tilsætte en lille mængde klor til drikkevandet. Dette skyldes, at klor har en lang virkning, og vandet forbliver derfor bakteriefrit under transporten fra drikkevandsbeholderen til hanen. Klor kan lugtes selv i meget lave koncentrationer. Et Hydropure drikkevandsfilter vil filtrere denne ubehagelige lugt fra.

04

Pesticider i postevandet

Pesticider er kemikalier, der bruges til at bekæmpe skadedyr og sygdomme og til at beskytte mod skader på afgrøder, dyr og andre produkter. Der findes forskellige typer af pesticider såsom insekticider, herbicider, fungicider og rodenticider. Nogle pesticider kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvorfor der er regulering og tilsyn med deres produktion og anvendelse.

Pesticider bruges hovedsageligt i landbruget og ender på den måde i grundvandet. Det er muligt, at der forbliver spor af pesticider i dit drikkevand. Det afhænger af kilden til vandet, og hvordan det er blevet behandlet. Mange vandselskaber tester jævnligt drikkevand for tilstedeværelsen af ​​pesticider.

05

Herbicider i postevand

Herbicider er pesticider, der bruges til at bekæmpe ukrudt. Spor af herbicider kan ende i dit drikkevand som følge af deres brug i landbrug og gartneri.

06

Benzen i drikkevand

Benzen er et kemikalie med formlen C6H6 og er en farveløs væske med en sød lugt. Det bruges til fremstilling af kemikalier, plast, gummi og andre materialer. Benzen kan være til stede i små mængder i drikkevandet som følge af forurening fra industrielle aktiviteter, landbrug og forurening af grund- og overfladevand.

07

Opløsningsmidler i postevandet

Opløsningsmidler er kemikalier, der bruges som opløsningsmidler, for eksempel til at opløse maling, fortynde blæk og blande kemikalier. Nogle opløsningsmidler, såsom benzen og toluen, kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Opløsningsmidler kan ende i drikkevandet i små mængder som følge af forurening.

08

Phenol i drikkevand

Phenol er et kemikalie med formlen C6H5OH og bruges som råmateriale til fremstilling af kemikalier, plast, gummi og pesticider. Det er også til stede i noget industriaffald. Det er muligt for phenol at komme i drikkevand i små mængder.

09

PFAS i drikkevand

Per- og polyfluoroforbindelser, som under ét betegnes PFAS, er en meget stor stofgruppe, der har været bredt anvendt industrielt. Forbindelserne er stabile og svært nedbrydelige i miljøet, og netop disse egenskaber er årsag til, at der selv efter mange år fortsat kan findes forureninger i både jord, overfladevand og grundvand. Der findes over 6000 undergrupper af PFAS. Nogle af de mest kendte er PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS.

10

Trihalomethanrester i drikkevand

Trihalomethan er en gruppe kemikalier, der produceres, når drikkevand behandles med klor. THM’er er almindelige i drikkevand som følge af vandbehandling for at dræbe bakterier. For at sikre, at drikkevandet er sikkert, skal vandselskaberne løbende måle niveauerne af THM og andre forurenende stoffer og om nødvendigt træffe foranstaltninger til at reducere koncentrationerne.

11

Tetrachlorethylen i drikkevand

Tetrachlorethylen er et kemikalie, der bruges som opløsningsmiddel og slukningsmiddel. På grund af blandt andet slukningsvandet er det muligt, at dette stof ender i grundvandet, og at der også senere findes reststoffer i vores drikkevand.

12

Toluen i drikkevand

Toluen er et kemikalie, der bruges som råmateriale til fremstilling af kemikalier, blæk og maling. Toluen kan komme ind i drikkevandet fra lækager eller forurening fra jorden eller underjordiske vandkilder, som frigiver kemikaliet til vandet.

13

Triklorethan i drikkevand

Trichlorethan er et andet navn for Chloroform, som bruges som bedøvelsesmiddel og opløsningsmiddel. Der er flere måder, hvorpå trichlorethan kan ende i drikkevandet. Det kan for eksempel ske på grund af utætheder fra forældede rørsystemer eller på grund af forurening af grund- og overfladevand fra industrielle aktiviteter.

14

Methyl-tert-butylether (MTBE)

MTBE (methyl-tert-butylether) kommer ind i drikkevandet gennem lækager eller forurening fra lagertanke eller rørledninger, der bruges til benzindistribution. MTBE er et stof, der ofte tilsættes benzin som en oktanforstærker for at forbedre ydeevne og emissioner. Derudover kan MTBE også ende i grundvand og drikkevand ved uheld på benzinlagre.

15

Flygtige organiske stoffer i drikkevand

Flygtige organiske stoffer er kemikalier, der fordamper hurtigt ved normale omgivende temperaturer. VOC findes ofte i produkter som maling, lak, rengøringsmidler, pesticider og brændstoffer. Når disse produkter kommer ud i miljøet, kan de ophobes i grund- og overfladevandskilder og derefter ende i drikkevandet.

16

Store organiske molekyler

Nogle bakterier og vira er store organiske molekyler, der kan komme ind i drikkevandet og forårsage sygdom.

17

Medicin i drikkevandet

Medicin og andre farmaceutiske produkter kan ende i drikkevandet gennem udskillelse via urin, afføring og spildevand. flere og flere hospitaler renser deres eget spildevand, før de udleder det. Ikke desto mindre kan rester af disse stoffer altid ende i vores drikkevand.

18

Stoffer i drikkevandet

Narkotika som kokain og heroin er forbudte stoffer, der kan ende i drikkevandet gennem spildevandsrensning og forurening af grund- og overfladevand.

Hydropure montering under vask ubg

HYDROPURE DRIKKEVANDSFILTER – HÅNDVASK

Pakken indeholder:

 • Hydropure dikkevandsfilter
 • 3/8 connections – in/out
 • Waterblock – Til montering på stophanen under vasken
 • Waterblock udløser – Til at resette Waterblockeren
 • 80 cm drikkevandsgodkendt slange, til montering mellem waterblock og filter
 • 50 cm drikkevandsgodkendt slange til at forlænge slangen til blandingsbatteriet
Hydropure montering hele boligen2 removebg preview

HYDROPURE DRIKKEVANDSFILTER – HELE BOLIGEN

Pakken indeholder:

 • Hydropure dikkevandsfilter
 • 3/4 in/out
 • 2 stk. 1mtr. Drikkevandsgodkendte slanger
Hydropure filter removebg preview 2

HYDROPURE DRIKKEVANDSFILTER – UDSKIFTNINGSFILTER

Pakken indeholder:

 • Hydropure dikkevandsfilter til udskiftning


  Efter tre år er det tid til at udskifte dit Hydropure drikkevandsfilter, denne gang kan du derfor nøjes med kun at bestille et udskiftningsfilter.

Konklusionen af filtrering med aktivt kul

Som du kan se, har et bæredygtigt drikkevandsfilter baseret på aktivt kul mange fordele.

Vil du have perfekt drikkevand uden en ubehagelig lugt, farve eller smag og som er godt for miljøet og din pengepung? Vælg et Hydro@Home drikkevandsfilter baseret på aktivt kul.

Anmod om et tilbud

Hvorfor vælge et Hydro@home anlæg?

Med Hydro@Home vælger du det mest kompakte blødgøringsanlæg med lave driftsomkostninger. På denne måde vil et Hydro@Home anlæg spare dig for energi og penge. Hydro@Home – perfekt blødt og drikkeligt vand. Oplev alle fordelene her!

100% Mængdestyret

Blødgøringsanlægget tilpasser sig familiens behov og regenerere kun når det er nødvendigt

Finere resin

Finere resin, stor kapacitet, unik patenteret teknologi

Økonomisk

Intet energiforbrug, lavt vand- og saltforbrug pr. regenerering

Lille & kompakt

Kompakte anlæg, stor ydeevne, passer til selv de mindste rum

Uden elektricitet

Intet energiforbrug, nem installation uden stikkontakt, ekstra sikker

Produceret i eu

Blødgøringsanlæg og drikkevandsfiltre af høj kvalitet, 100% produceret i Belgien