Personoplysninger (persondata, personlige oplysninger) er oplysninger, der kan relateres til en bestemt person (’den registrerede’), som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer, men også oplysninger om f.eks. sundhed mm.

JVT – Jysk Vandteknik ApS er ansvarlig for at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet, når du bruger vores tjenester eller besøger vores butikker og hjemmesider.

Hos JVT – Jysk Vandteknik ApS følger vi disse principper:

 • Dine personoplysninger skal behandles på en lovlig og gennemskuelig måde.
 • Vi indsamler eller skaber personoplysninger med et specifikt og legitimt formål, som er tydeligt kommunikeret.
 • Vi indsamler eller skaber kun oplysninger, der er relevante og begrænsede til det, som er nødvendigt til formålet.
 • Oplysningerne er korrekte og holdes ajour.
 • Vi opbevarer kun oplysningerne så længe, det er nødvendigt for, at vi kan behandle dem, eller så længe som det kræves af forordningen og loven.
 • Oplysningerne behandles med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

JVT – Jysk Vandteknik ApS er ansvarlig for, at disse principper er opfyldt af både SWT – Simply Water Treatment ApS og forudsætter at vores underleverandører, partnere eller instanser, som oplysningerne kan blive overført til, ikke uden din accept, har lignende principper for deres behandling af personlige oplysninger.

Denne privatlivspolitik er i overensstemmelse med EU’s generelle databeskyttelsesforordning, den danske databeskyttelseslov og anden relevant lovgivning. Privatlivspolitikken og tilknyttede sider, f.eks. produkt- eller servicebeskrivelser, gælder for JVT – Jysk Vandteknik ApS og enhver håndtering på vegne af eller for JVT – Jysk Vandteknik ApS.

I vores privatlivspolitik kan du læse om:

 1. Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?
 2. Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?
 3. Hvordan beskytter vi dine oplysninger?
 4. Dine rettigheder.
 5. Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker hos JVT – Jysk Vandteknik ApS
 6. Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål eller forespørgsler?

1. Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?

JVT – Jysk Vandteknik ApS indsamler personlige oplysninger for at kunne levere produkter og services til dig og for at forbedre vores produkter og services. Oplysningerne indsamles eller skabes, når du f.eks. besøger vores hjemmeside (cookies), registrerer dig som ny kunde, benytter vores kontaktformular på hjemmesiden eller bruger vores produkter eller services.

Trin 1:

JVT – Jysk Vandteknik ApS indsamler og registrerer nogle af dine personlige oplysninger for at forbedre de services og produkter, vi tilbyder dig som kunde. Det gør vi på baggrund af vores såkaldte ’legitime interesse’, det vil sige vores ønske om at tilbyde vores kunder de bedst mulige produkter og services. Hvis vi f.eks. sender dig marketingmateriale, gør vi det, fordi du har sagt ok til det. Vi bruger kun dine oplysninger på områder som marketing og salg, fordi du har rettet henvendelse til os ved brug af kontaktformular på vores hjemmeside, Messenger på vores Facebook eller pr. telefon/mail.

De oplysninger, som vi indsamler til disse formål, er normalt navn, adresse, telefonnummer, mail, kundenummer, om du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale, og hvilke produkter/services, du har købt hos JVT – Jysk Vandteknik ApS. Oplysningerne har vi primært indsamlet gennem vores mail, Facebook og vores hjemmeside. I disse tilfælde modtager vi kun oplysningerne såfremt du selv sender dem til os, eller du ringer til os og giver dine oplysninger så vi senere kan sende materiale til dig, hvilket i begge tilfælde er at give din accept til at modtage materiale fra os. I nogle tilfælde modtager vi dine oplysninger fra en af vores samarbejdspartnere, f.eks. hvis du ikke er kunde hos JVT – Jysk Vandteknik ApS, men hos en underleverandør, eller hvis du deltager i en konkurrence. Annoncer og tilbud, vi sender til dig over telefon, post eller e-mail, bliver kun udsendt såfremt du selv har bedt om det.

Oplysningerne håndteres primært hos JVT – Jysk Vandteknik ApS. Såfremt en underleverandør skal ind i billedet, foregår det kun såfremt du har accepteret at dine oplysninger gives videre, dette kunne handle om ekstra tilbudsgivning til en sag.

Læs mere om hvad samtykke er, og hvordan du kan trække dit samtykke tilbage i afsnit 1.2.

Trin 2:

JVT – Jysk Vandteknik ApS indsamler dine personlige oplysninger for at kunne levere de produkter og/eller services, som du beder om, når du bliver kunde hos JVT – Jysk Vandteknik ApS. Vores juridiske grundlag for at indsamle disse oplysninger er for det meste baseret på lovbaserede krav til opretholdelse af certificeringen af produkterne. Nogle gange er vores juridiske grundlag baseret på en legitim interesse for at tilgodese kundens forventning, som f.eks. at modtage et tilbud. Oplysningerne er indsamlet til håndtering, installation og opfyldelse af certifikatet.

De oplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk navn, adresse, telefonnummer, mail, serienummer (dit produkts unikke nummer), SSID (navnet på det Wi-Fi, anlægget er koblet på), din ordreinformation og din adresse. Oplysningerne indsamler vi primært via mail, telefon eller online.

Ordrehåndtering, levering, installation og eksekvering af ordren kan håndteres af underleverandører eller samarbejdspartnere. Håndtering af personoplysninger i forbindelse med levering er beskrevet i trin 3.

Ændring fra et produkt til et andet, f.eks. udskiftning af dit anlæg, eller udførelse af service på eksisterende anlæg, håndteres på samme måde, som vi håndterer en ny ordre. Dog er der den forskel, at vi i de tilfælde allerede har registreret dig som kunde og derfor ikke har brug for at indsamle flere personoplysninger for at lave ændringen. Aktiviteter i forbindelse med ændring af produkter og håndteringen vil være den samme som beskrevet under Produkter og services afsnit 1.1.

Trin 3:

Trin 3 dækker over 5 områder:

 • Ibrugtagning af anlægget, der handler om den behandling af oplysninger der opstår, når du bruger et produkt eller en service. F.eks. mailadresse og SSID. (Netværksnavn)
 • Betaling, der handler om at betale for produktet, installation eller service (fakturering).
 • Hjælp / Service, der handler om at give dig support eller udføre service på anlægget, hvis du oplever problemer med produktet.
 • Deling, der handler om enhver handling, der involverer sociale medier, f.eks. Facebook.
 • Opsigelse af servicekontrakt

Ibrugtagning

Vores juridiske grundlag for denne indsamling af oplysninger er både af kontraktuelle krav og legitime interesser.

Når du tager et af vores produkter i brug eller benytter dig af vores servicekontrakt, har vi kun behov for nogle af de oplysninger, du gav os, da du tilmeldte dig (trin 2). I nogle tilfælde indsamler eller skaber vi yderligere oplysninger, når du bruger vores produkter eller services. Dine oplysninger i de mails, du modtager og skriver, vil helt sikkert indeholde personlige oplysninger. I nogle tilfælde skabes personlige oplysninger, når du bruger vores produkter og/eller services, f.eks. lokationsdata, der skabes i app’en til vores produkter, og cookies, der skabes, når du besøger vores hjemmeside.

Den type oplysninger, der indsamles eller skabes, og hvordan vi håndterer og beskytter oplysningerne, er beskrevet i detaljer for hvert produkt og/eller service under Produkter og services afsnit 2.1.

Betaling

Her anvender JVT – Jysk Vandteknik ApS dine oplysninger indsamlet i trin 2 for bl.a. at kunne kreditvurdere dig, følge op på dine betalinger, og forbedre vores forretningsgange og systemer omkring betaling. Dine oplysninger indsamles ud fra en kontraktuel forpligtelse og en berettiget interesse.

De oplysninger, vi typisk indsamler og bruger til disse formål, er dit navn, adresse, telefonnummer, regningsstatus og bankinformationer. Vi indsamler og bruger også dit cpr-nummer i de særtilfælde, hvor det er nødvendigt at inddrive gæld. Vi bruger partnere til at inddrive gælden for os. De relevante oplysninger indsamles via vores systemer og afhænger af dit valgte produkt eller servicekontrakt.

Hjælp / Service

Her hjælper vi dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med brugen af dit anlæg. Det gælder f.eks. spørgsmål til din regning, hvis du ikke kan få dit anlæg til at virke, eller hvis du har spørgsmål til brugen af anlægget. Vores juridiske grundlag kan både være en kontraktuel forpligtelse, men også en berettiget interesse alt efter hvilken support, vi giver dig som kunde. Vi skelner mellem tre former for support: Fjernsupport, Support i hjemmet foretaget af JVT – Jysk Vandteknik ApS og Support i hjemmet foretaget af en forhandler / samarbejdspartner, men det er i de fleste tilfælde de samme personoplysninger, vi har brug for.

For at vi kan identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer og besvare en henvendelse fra dig, vil vi normalt bede dig om at oplyse dit navn, telefonnummer, mail og anlæggets serienummer enten over telefonen, via mail eller online Messenger. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad forespørgslen drejer sig om. Hvis den f.eks. drejer sig om din faktura, vil vi søge din regning frem, så vi kan gøre rede for den pågældende faktura. Hvis din forespørgsel drejer sig om, hvordan du bruger vores anlæg, vil vi guide dig igennem det. Disse oplysninger indsamler vi via vores systemer. Vi kan kun tilgå dit anlæg online såfremt du selv har givet tilladelse til det, dette gøres i app til Greenline anlæg.

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med at løse dine problemer, kan befinde sig uden for EU.

Deling

Her giver vi support til dig, besvarer henvendelser fra dig som kunde eller potentiel kunde over sociale medier eller bruger sociale medier som marketingplatform.

Når vi giver dig support, har vi brug for at kunne identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer, og vi vil normalt bede dig om at oplyse dit navn, telefonnummer og anlæggets serienummer, enten over telefonen, via mail eller Messenger. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad forespørgslen drejer sig om. Hvis din forespørgsel f.eks. drejer sig om brugen af vores anlæg, vil vi guide dig igennem det. Disse oplysninger indsamler vi via vores systemer. 

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med at løse dine problemer, kan befinde sig uden for EU.

Vores juridiske grundlag for en sådan målrettet annonceplacering falder inden for JVT – Jysk Vandteknik ApS’ berettigede interesse.

Opsigelse af servicekontrakt

Har du som kunde valgt at stoppe din servicekontrakt med JVT – Jysk Vandteknik ApS, vil vi behandle dine oplysninger på baggrund af dette. Det er den kontraktuelle forpligtelse, der danner grundlag for denne behandling.

De oplysninger, vi har brug for i forbindelse med at kunne lukke din servicekontrakt, er dit navn, adresse, telefonnummer, mail og anlæggets serienummer. Er vi i tvivl om, hvorvidt vi har fundet frem til den rigtige kunde, kan vi evt. bede dig om at give os andre personoplysninger for at sikre, at vi ikke ved en fejl lukker en servicekontrakt hos en anden kunde. Når vi har sikret os, at vi har fundet den rigtige kunde, lukker vi din serviceaftale i vores systemer.

Når vi lukker din konto, sletter vi de oplysninger, der ikke længere er nødvendige.

1.1 Produkter og services

Nedenfor er oplistet de oplysninger, vi indsamler for hver produkt og serviceaftale.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • Der indsamles data for at kunne udøve fjernsupport på anlægget.
 • Kundens data behandles, så JVT – Jysk Vandteknik ApS kan sikre sig, at der udføres lovmæssigt service på det installerede anlæg, således at certificeringen af produktet opretholdes.
 • Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.
 • Vi indsamler data i forbindelse med fakturering af produkter eller services.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 • Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med køb, installation eller service på af anlægget bliver udført på baggrund af en kontraktlig og en retlig forpligtelse.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Der videregives ikke personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med brugen af anlægget.

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med brug, drift og service på dit anlæg.

Sikkerhed for behandlingen

 • For at kunne sikre og beskytte din personlige data arbejder vi ud fra best practice. Dvs. vi forsøger at data kun lægger et sted, og at det kun er de medarbejdere der har brug for din data, der kan tilgå den.


Kontakt for yderligere informationer

 • Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingerne af personlig data i forbindelse med levering, installation og servicering af anlægget, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 3210 7000 eller mail: info@JVT.dk

1.2 Samtykke

Nogle behandlinger af oplysninger kræver et klart samtykke fra dig, f.eks. behandlinger, der ikke er nødvendige for, at vi kan opfylde en kontrakt, eller af ikke-juridiske grunde som marketing og kundeundersøgelser. I disse situationer har vi brug for dit samtykke til, at vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det fremgår også, hvor længe dit samtykke gælder.

Som registreret har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. JVT – Jysk Vandteknik ApS sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke.

JVT – Jysk Vandteknik ApS opbevarer dokumentation for at bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. 

2 Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?

2.1 Adgang og deling af oplysninger

For at sikre, at kun de relevante personer har adgang til dine personlige oplysninger, har vi indført adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet.

Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine oplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at udføre en serviceaftale eller levere / installere et anlæg. Afhængigt af hvilken opgave, der skal udføres, får medarbejderen kun adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vi henstiller til, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.

Vi deler undtagelsesvist oplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer:

 • Til ekstern behandling af dine oplysninger for at kunne levere et produkt eller udføre service. I de situationer, hvor vi deler oplysninger til en underleverandør eller partner, overfører vi kun de oplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler oplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.
 • Med dit samtykke: Vi deler kun personlige oplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for JVT – Jysk Vandteknik ApS, når du har givet dit samtykke til det.
 • Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, anden regulering, retlige processer eller for at efterkomme berettigede anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • For at kunne kontakte dig i forbindelse med årligt service på anlægget for at opretholde certificeringen af produktet.
 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på JVT – Jysk Vandteknik ApS’ ejendom, vores brugere eller offentligheden, som krævet i lovgivningen eller som i øvrigt er tilladt.

Det kan være, at en underleverandør har dele af deres produkter og/eller services i et land uden for EU (i et såkaldt tredjeland), og at dine oplysninger derfor overføres uden for EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at de samme sikkerhedsforskrifter og foranstaltninger, der beskytter dine oplysninger inden for EU, også anvendes på de oplysninger, der overføres udenfor EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige sikre, uanset om de behandles inden for EU eller i et tredjeland.

2.2 Opbevaring af oplysninger

JVT – Jysk Vandteknik ApS ønsker ikke at gemme dine oplysninger længere end loven kræver, end det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig, eller end det er nødvendigt for at kunne spore dine oplysninger i tilfælde af hændelser, tvister osv. Vi kan også gemme dine oplysninger et stykke tid efter, du har opsagt din aftale med os, så vi kan genoprette din konto, hvis du ønsker det, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine oplysninger, mens du var kunde hos os.

Vi ønsker også at sikre, at datalagringstiden (den periode, vi gemmer dine oplysninger), som vi har i vores egne systemer, også gælder for vores underleverandører. De ønsker ikke at gemme dine oplysninger længere, end vi gør.

3 Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

For at sikre, at behandlingen af dine oplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret en sikring af persondata baseret på best practice.

Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at JVT – Jysk Vandteknik ApS’ IT-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både hos JVT – Jysk Vandteknik ApS og hos vores underleverandører.

De it-miljøer, systemer og applikationer, JVT – Jysk Vandteknik ApS bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.

4 Dine rettigheder

Vi respekterer, at de rettigheder og oplysninger, du giver os, er dine.

Du har ret til at få adgang til, korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af dine oplysninger. JVT – Jysk Vandteknik ApS handler i overensstemmelse med EU-reglerne og dansk lovgivning.

Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke oplysninger vi og vores betroede partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af din ret til at få adgang til, korrigere, eksportere, slette eller frabede dig behandlingen af dine oplysninger.

4.1. Oplysningspligt

Som kunde hos JVT – Jysk Vandteknik ApS har du ret til at få oplysning om de personlige oplysninger, som vi behandler.  

De personlige oplysninger, som JVT – Jysk Vandteknik ApS kan give dig oplysning om, afhænger af, hvilke tjenester og produkter du bruger. Du kan læse mere om følgende oplysninger under privatlivspolitikken for de enkelte produkter:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke typer af dine personlige oplysninger, vi behandler.
 • Den organisation eller de enkeltpersoner, der vil få adgang til dine personlige oplysninger.
 • Den tid, vi gemmer personoplysningerne.
 • Hvor vi har oplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.

Du kan også bede om at få en kopi af dine personlige oplysninger. Læs mere under Ret til indsigt afsnit 4.2.

4.2. Ret til indsigt

Som kunde hos JVT – Jysk Vandteknik ApS har du ret til at få dine personlige oplysninger tilsendt. For at beskytte dine personlige oplysninger, skal JVT – Jysk Vandteknik ApS bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger.

De personlige oplysninger, som JVT – Jysk Vandteknik ApS kan sende til dig, afhænger af, hvilket produkt eller serviceaftale, du har købs hos os. I tilfælde af, at JVT – Jysk Vandteknik ApS behandler personlige oplysninger om dig, kan vi på din anmodning sende dig informationer om:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke typer af dine personlige oplysninger, vi behandler.
 • Den tid, vi gemmer personoplysningerne.
 • Hvor vi har oplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.

Du kan anmode om at få overført dine oplysninger ved at kontakte JVT – Jysk Vandteknik ApS. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at overførslen er sket, eller hvornår vi forventer, at den sker.

4.3. Ret til at korrigere

JVT – Jysk Vandteknik ApS sikrer, at de opbevarede og indsamlede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne.

JVT – Jysk Vandteknik ApS har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager en anmodning fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er formålsløs.

Du kan bede om at få rettet dine oplysninger ved at kontakte os på tlf. 32 10 70 10 eller på mail: info@JVT.dk. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

4.4. Ret til sletning

JVT – Jysk Vandteknik ApS har pligt til at følge dansk lovgivning om indsamling og opbevaring af kontrakter og regninger. For personlige oplysninger, der ikke er omfattet af loven, har JVT – Jysk Vandteknik ApS en standard slettepolitik for at sikre, at ingen personlige oplysninger gemmes længere end nødvendigt.

Du har ret til at få dine personlige oplysninger slettet af JVT – Jysk Vandteknik ApS, når:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige (hvis du ikke længere er kunde hos JVT – Jysk Vandteknik ApS, og vi dermed ikke længere har ret til at opbevare oplysningerne).
 • Du trækker dit samtykke tilbage (se samtykke).
 • Du gør indsigelse, og vi ikke har en legitim grund til at behandle dine oplysninger.
 • Oplysningerne er blevet ulovligt behandlet.
 • Der er en juridisk forpligtelse i henhold til EU-regulering og dansk lovgivning.

 Du har ikke ret til at få slettet dine personlige oplysninger, når behandlingen er nødvendig:

 • For at kunne udøve retten til ytringsfrihed og information.
 • For at kunne overholde en lovmæssig forpligtelse i henhold til EU-regulering eller dansk lovgivning.
 • Af hensyn til almen interesse.
 • For arkiveringsformål relateret til offentlig interesse, videnskab, historisk eller statistisk formål.
 • For etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Du kan bede om at få slettet dine oplysninger ved at kontakte vores os på tlf. 32 10 70 10 eller mail: info@JVT.dk. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet slettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

4.5. Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til JVT – Jysk Vandteknik ApS. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet. Det gælder, når: 

 • Du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og behandlingen foretages automatisk (elektronisk)

4.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod JVT – Jysk Vandteknik ApS behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er i strid med persondatareglerne eller anden lovgivning. Hvis indsigelsen er berettiget, vil JVT – Jysk Vandteknik ApS begrænse behandlingen som beskrevet i afsnit 4.7.

4.7. Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få standset behandlingen af dine personlige oplysninger, når:

 • Du mener, at oplysningerne er forkerte. JVT – Jysk Vandteknik ApS standser behandlingen, indtil vi har fået bekræftet, at oplysningerne er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig. I stedet for at få slettet oplysningerne, kan du få standset behandlingen.
 • JVT – Jysk Vandteknik ApS ikke længere har brug for personoplysningerne for at kunne opfylde det oprindelige formål med behandlingen, men vi skal beholde oplysningerne for at kunne oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21.
 • Dine personoplysninger er begrænsede. Der er tilfælde, hvor vi kan fortsætte behandlingen. Personlige oplysninger, der ikke er gemt, behandles kun:
  • Med dit samtykke.
  • For at oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
  • For at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.
  • Af hensyn til vigtige offentlige interesser i EU eller i en medlemsstat.

Hvis du har fået begrænset behandlingen af dine personoplysninger, informerer vi dig, inden begrænsningen af behandlingen er løftet.

5 Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i SWT – Simply Water Treatment ApS

5.1 Overholdelse og samarbejde med regulerende myndigheder

JVT – Jysk Vandteknik ApS har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at JVT – Jysk Vandteknik ApS og samarbejdspartnere overholder databeskyttelsesforordningen og de sikkerhedskrav, vi mener, er nødvendige for at sikre dine personlige oplysninger.

Vi samarbejder med Datatilsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af persondatareglerne om klager, som ikke kan løses af JVT – Jysk Vandteknik ApS.

5.2 Ændringer i politikken

Vi gennemgår løbende privatlivspolitikken og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af oplysninger. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og væsentlige ændringer meddeles også via mail og andre kommunikationsveje. Det gælder især for ændringer i vores behandling af oplysninger relateret til et bestemt produkt og/eller service aftale.

6 Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål eller forespørgsler.

JVT – Jysk Vandteknik ApS
Lundagervej 112
DK-8723 Løsning
Tlf.: 3210 7000
Mail: info@SWT.dk

Brug af cookies – Se cookiepolitik