Garantibetingelser og -vilkår B2C

Blødgøringsanlæg er fuldt dækket af en to års garanti mod fabriksfejl gældende fra installationsdatoen*. Garantien omfatter reservedele og arbejdstimer. 

Inden for garantiperioden udskiftes dele uden beregning. Efter garantiperiodens udløb debiteres udskiftede dele til dagspriser, medmindre der er aftale om en forlængelse af garantiperioden. Garantien omfatter ikke installations- og opstartsfejl forårsaget af installatøren.

Hvis blødgøringsanlægget viser sig at være defekt af årsager, der udelukkende er relateret til fejlagtige materialer eller fabriksfejl, vil vi efter eget skøn reparere eller udskifte disse uden opkrævning for arbejdstimer, materialer eller transport, forudsat at:

 • Enheden er dimensioneret korrekt og købt gennem en autoriseret installatør.
 • Enheden er blevet installeret korrekt i overensstemmelse med producentens installationsvejledninger og driftsspecifikationer, herunder vandtryk, vandflow og lokalt gældende lovgivning.
 • Enheden er blevet anvendt til normale husholdningsformål og udelukkende med kommunalt vand og brug af Type A blødgøringssalt i overensstemmelse med EN973.
 • Enheden er blevet vedligeholdt i overensstemmelse med anvisningerne samt kun er blevet serviceret, vedligeholdt, repareret, skilt ad eller åbnet af personer, der er autoriseret af JVT.
 • Alt servicearbejde i forbindelse med denne garanti skal udføres af et autoriseret servicecenter.
 • Enhver enhed eller defekt del, der udskiftes, overgår til virksomhedens ejendom.

Denne garanti dækker ikke:

 • Skader som følge af transport, ukorrekt brug eller forsømmelser, herunder manglende påfyldning af salttabs eller brug af forkert salt.
 • Defekter eller skader forårsaget af ild, lyn, eksplosion, oversvømmelse, uvejr, slag eller andre udefrakommende årsager.
 • Enheder, der ikke er installeret i overensstemmelse med lokale bestemmelser, eller hvor fejl og mangler på den øvrige installation kan forårsage skade på enheden, eks. manglede sikkerhedsventil til VVB der medfører overtryk over enheden. 
 • Enheder, der er installeret på en sådan måde, at adgangen til service er begrænset.
 • Nulstilling af programmeringsenheden i tilfælde af strømsvigt eller ukorrekt programmering, eller når hårdheden af det indstrømmende vand eller antallet af personer i husstanden ændrer sig.
 • Enheder installeret uden for Danmark.
 • Enheder installeret i erhvervsbygninger.

Enhver fejl, der ikke kan tilskrives blødgøringsanlægget, men forkert installation eller drift, vil være genstand for opkrævning.

Ifølge EU og Dansk Standard 14743 skal et blødgøringsanlæg til drikkevand have service 1 gang årligt.

Denne garanti påvirker ikke forbrugerens lovfæstede reklamationsrettigheder.

*Garantiperioden begynder fra installationsdatoen, medmindre installationen er foretaget mere end seks måneder fra datoen, hvor produktet blev købt. I dette tilfælde vil garantiperioden begynde seks måneder fra købsdatoen. Et købsbevis vil være nødvendigt.

Udvidet garanti med en JVT serviceaftale

Med en garanti- og serviceaftale fra JVT bliver garantien forlænget på følgende måde fra købsdatoen; så længe serviceaftalen er aktiv, der benyttes blødgøringssalt fra JVT samt vejledningen på vedligehold mellem service udføres er der garanti på anlægget.

Læs mere om vores serviceaftale her.

Kontaktoplysninger

JVT – Jysk Vandteknik ApS
Lundagervej 112
8723 Løsning
CVR nr.: 29427410
E-mail: info@jvt.dk
Tlf: +45 3210 7010